zaterdag 14 september 2013

Het Grote Voetgangersexamen


Om veilig deel te nemen aan het verkeer in hun leefomgeving, moeten leerlingen van het vierde leerjaar op het einde van het schooljaar vijf basisvaardigheden beheersen:
     - rond een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert;
     - oversteken op een zebrapad;
     - oversteken op een kruispunt met een agent;
     - oversteken op een kruispunt zonder voorzieningen;
     - oversteken tussen geparkeerde auto’s.
Afhankelijk van je eigen schoolsituatie kan het interessant zijn om enkele extra vaardigheden te oefenen en te testen.
Bron: VSVScholen die zich hiervoor inschrijven krijgen een gratis Doe-Pakket:

Handleiding - klembord met 5 oefenfiches - 30 folders voor de ouders - 1 klasaffiche.

donderdag 5 september 2013

Truckveilig


Niets is zo angstaanjagend voor een kind om een vrachtwagen te zien aankomen. We hebben zeker schrik als die een zebrapad nadert, of een bocht neemt. Kinderen op de fiets en te voet reageren meestal veel te traag. Bewustmaking voor deze veiligheid werkt via twee richtingen. Kinderen blijven alert maken voor de gevaren van een naderende vrachtwagen en hoe voorzichtig ze moeten zijn op dat moment.

Maar, anderzijds ook de vrachtwagenchauffeurs zelf. Via een campagne in deze sector kunnen (transport)bedrijven het Charter ondertekenen dat hun chauffeurs veilig willen rijden en bewust zijn van deze problematiek.dinsdag 3 september 2013

maandag 2 september 2013

Moving Forward

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Een paar jaren geleden heb ik nog meegewerkt aan de Schoolbereikbaarheidskaart. Dit was een heus project, samen met het VSV, scholen en de stadsdienst. Met de digitale wereld gaat alles nog veel sneller. Het nieuwe project Moving Forward kan je in realtime de knelpunten vastleggen en doorsturen.

Ons dochtertje rijdt met de fiets, samen met papa of mama, naar school. De afstand is ongeveer 8,5 km (heen en terug: 17 km). Niet alle dagen, maar zeker twee keer in de week. In de wintermaanden is het het voorlopig nog afwachten of dit altijd haalbaar is (vriesweer, enz...). De route die genomen wordt is langs de spoorweg.

Scholen kunnen gratis smartphones lenen uitgerust met deze applicatie. Info via mij, als Verkeersouder, of VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

Of wil je zelf de app downloaden, dat kan ook.

vrijdag 2 augustus 2013

Draag altijd uw veiligheidsgordels

Bij een snelheid van 50 km/h, zonder gordel, is de kans om niet gewond te geraken onbestaande. Zelfs met een gordel aan is de kans om geen verwondingen op te lopen klein. Draag je geen gordel, dan ben je een levend katapult voor je medepassagiers en voorbijgangers.

Bekijk dit filmpje, waar emotionaliteit zo diep zit en je in feite verder doet denken ... waar je liever niet aan wilt denken.

maandag 27 mei 2013

WeefstrookZe bedenken wel de allergekste namen voor ons verkeer. Toch, met enige verbeelding zit er wel een logica in. Om het als Algemeen  Nederlands te aanvaarden, is toch wel opmerkelijk.

Het was het woord van de week, die ik vandaag in mijn mailbox kreeg, via Taallink Vlaanderen (Bron).

weefstrook

Er komen extra weefstroken op de E314 tussen Heverlee en Wilsele. Een weefstrook verbindt een invoegstrook op de autosnelweg met de volgende uitvoegstrook. Weefstroken zijn handig voor automobilisten die de autosnelweg oprijden en hem aan de volgende afrit al verlaten: ze hoeven niet meer in te voegen en daarna snel weer uit te voegen. Weefstroken houden het lokale en het doorgaande verkeer beter gescheiden, wat het aantal gevaarlijke weefbewegingen vermindert en de doorstroming op het hoofdwegennet bevordert.

dinsdag 18 december 2012

Ons parkeerprobleem


PARKEREN, HOE DOE JE DAT?

Het is niet zo eenvoudig om de verkeerswet te kennen, laat staan ze toe te passen. Op een plaats parkeren lijkt iets dat vanzelfsprekend is. Als iemand echt verkeerd geparkeerd zou staan, dan hebben we daar niet altijd aandacht voor. De politie kan niet overal tegelijk staan, , maar misschien kunnen ze ons wel meer duidelijkheid geven wat niet mag. We hopen in ieder geval geen bekeuring te krijgen.

Ik heb enkele vragen gesteld aan het diensthoofd van de Lokale Politie Meetjesland Centrum Dienst Verkeer. Hij heeft mij antwoorden bezorgd, waarvoor dank. Dit mocht met goedkeuring gepubliceerd worden.

Een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in-en uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken. Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in-en uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken.

Hoe kan je beter inschatten dat je ten minste 5 meter voor een zebrapad moet stoppen? Als dat nu 4 of 3 meter is, dan is dit fout. Maar hoe kunnen wij dit beter inschatten?

Een lengte van een personenvoertuig is ongeveer tussen de 4 à 4,5 meter. Men moet er dus aan denken iets meer dan de lengte van een voertuig voor een oversteekplaats voor voetgangers vrij te houden (1 parkeerplaats). (KB 01/12/1975 art.24.4°)

Mag men omgekeerd in de rijrichting parkeren in een parkeerstrook?

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig MOET worden opgesteld ten opzichte van de rijrichting. De wetgeving is hierover duidelijk; een voertuig mag niet omgekeerd in de rijrichting  geparkeerd worden en ook niet stilstaan. Een voertuig dat tegen de rijrichting in stilstaat of geparkeerd is vormt hoofdzakelijk een gevaar voor andere weggebruikers bij het wegrijden. (KB 01/12/1975 art.23.1.1°)

Mag men met een fiets parkeren in een parkeerstrook voor auto’s, als er in de onmiddellijke omgeving geen fietsrek is?

Neen, dit werd bepaald in het KB 01/12/1975 art.23.3°.

Stilstaand parkeren op de weg, om snel een boodschapje te doen, mag dit, met je vier pinkers aan?

NEEN: dit is voor een ‘normaal voertuig’ enkel toegelaten bij een ongeval of om andere weggebruikers te wijzen op een dreigend gevaar. (KB 01/12/1975 art.51)

Mag men parkeren aan de straat ter hoogte van een huis, waarbij de bewoner een bordje hangt ‘verboden te parkeren’. Ben je in fout als je dit negeert?

Als zo een bordje voor een inrij (oprit-garagepoort-…) hangt, mag men daar niet parkeren en ben je in overtreding. Zo een bordje plaatst men (bewoners) soms ook om een minder duidelijk parkeerverbod te accentueren. In de andere gevallen heeft het bordje geen waarde en dient men er geen rekening mee te houden.


Hoe dicht mag men parkeren t.o.v. je voorligger/achterligger? Kan je hiervoor een klacht indienen als je merkt dat iemand veel te dicht bij je auto staat geparkeerd?
Men moet 1 meter vrijhouden, zowel voor als achter een stilstaand of geparkeerd voertuig. Er zal niet snel een proces verbaal hieromtrent opgesteld worden omdat de bewijsvoering niet eenvoudig is. (KB 01/12/1975 art.25.1.1°)